Splošni pogoji uporabe in poslovanja servisa O-STA

 1. Posredovanje sporočil

  STA posreduje sporočila za javnost v okviru specializiranega servisa O-STA preko lastnih komunikacijskih kanalov (el. pošta, spletne strani). STA sporočila, ki jih prejme od naročnika, posreduje v izvirni obliki: ne spreminja jih niti vsebinsko niti lektorsko. Poleg sporočil za javnost je možno posredovati tudi fotografije, preglednice, grafikone in/ ali logotip naročnika z aktivno povezavo na njegovo spletno stran. STA ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino poslanih sporočil. Odgovornost v celoti prevzema naročnik. Naročnik posreduje sporočila po elektronski pošti. STA na koncu sporočila navede kontaktne podatke, ki jih posreduje naročnik. Vsa objavljena sporočila so tudi javno dostopna in arhivirana na spletni strani www.o-sta.com.

 2. Objavljanje sporočil

  STA sprejeto sporočilo nemudoma posreduje bazi uporabnikov, ki so naročeni na prejemanje sporočil O-STA, in ga objavi na spletnem mestu www.o-sta.com. Pri objavi lahko upošteva tudi želje naročnika glede časa objave oz. morebitni embargo.

  STA si pridržuje pravico, da ne bo objavila sporočil:

  • s katerimi se kršijo pravni predpisi in zakoni,
  • ki vsebujejo žaljive izjave ali klevete,
  • ki reklamirajo izdelke, katerih oglaševanje je po zakonu prepovedano,
  • reklamne oglase, ki prizadenejo spoštovanje človekovega dostojanstva,
  • ki spodbujajo rasne, spolne in narodnostne diskriminacije in verske ter politične nestrpnosti,
  • ki vzpodbujajo dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja in kulturne dediščine,
  • ki žalijo verska in politična prepričanja,
  • če so v nasprotju s poslovno politiko družbe, zasnovo medija, veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi normativi.

  Sporočila se lahko nanašajo izključno na dejavnost naročnika ne pa na dejavnost njegovih poslovnih partnerjev.

  O-STA ne objavlja sporočil političnih strank, razen v času referendumske in predvolilne kampanje.

 3. Varovanje osebnih podatkov

  Varovanje osebnih podatkov je natančneje opredeljeno v politiki zasebnosti.

 4. Cene in plačila

  Objava in posredovanje sporočila se plačuje po ceniku O-STA za območje Republike Slovenije. Sporočilo za tujino bo STA posredovala in objavila v skladu s cenikom in pogodbami, sklenjenimi s partnerskimi agencijami v okviru mednarodne mreže OTS. Naročnik plača storitev O-STA (objavljanje in distribucija sporočil za javnost) za obdobje 12 mesecev na podlagi poslane naročilnice. Naročnik lahko naroči in plača samo posamezno objavo in distribucijo sporočila za javnost. Naročnik se ob plačilu računa s priloženo pisno izjavo zaveže, da bo spoštoval splošne pogoje objavljanja sporočil za javnost v okviru servisa O-STA, ki so navedeni na spletni strani www.o-sta.com. Cenik je sestavni del teh splošnih pogojev in velja do 31. 12. 2012 Prejemanje sporočil je brezplačno.

 5. Reševanje sporov

  Spore, ki bi nastali v zvezi z objavo oz. posredovanjem sporočil, bosta stranki reševali predvsem sporazumno. Če do sporazuma ne pride, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

Slovenska tiskovna agencija si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporaba spletnih storitev STA. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe bo datum na dnu teh pogojev spremenjen.

Februar 2013